Tony Gravely vs Anthony Birchak Line History

Money LinesTotals
Line Chart
Opener
TimeTony GravelyAnthony Birchak
03/31 8:33 pm-310+240
TimeTony GravelyAnthony Birchak
04/11 5:26 am-300+235
04/05 1:37 am-310+240
04/01 2:24 am-325+250
03/31 8:33 pm-310+240

Tony Gravely
Anthony Birchak