Miami over 204
Houston minus 7.5
Charlotte under 201
Toronto plus 2.5