Maria Irigoyen vs Vania King   Wednesday, April 9, 2014   1:05 PM EST

Vania King
Maria Irigoyen
-3½ -112
+3½ -104
-4 +102
+4 -115
-4 +103
+4 -119
-4 +103
+4 -119
Moneyline
-215
+185
-206
+185
-223
+183
-210
+180
-220
+180
-230
+175
-233
+180
-210
+180
Totals
21 -107
21 -109
21 -106
21 -106
21 -108
21 -108
20½ -127
20½ -109
21 -108
21 -108
 
 
Terms of Use