Anna Tatishvili vs Sara Errani   Friday, July 17, 2015   9:25 AM EST

(20) Sara Errani
Anna Tatishvili
-6 +102
+6 -118
-5½ -127
+5½ +115
-1½ -190
+1½ +161
-5½ -124
+5½ +108
-1½ -250
+1½ +185
-1½ -190
+1½ +161
-5½ -124
+5½ +108
Moneyline
-600
+475
-800
+665
-768
+613
-742
+551
-800
+600
-800
+550
-833
+546
-742
+551
-800
+600
Totals
19 -104
19 -112
19 -115
19 +104
19 -114
19 -102
2½ +220
2½ -300
18½ -145
18½ +105
19 -114
19 -102
 
 
Terms of Use