San Antonio Stars vs Washington Mystics   Sunday, May 14, 2017   3:00 PM EST

San Antonio Stars
Washington Mystics
62.9%
37.1%
+16 -105
-16 -115
+16½ -107
-16½ -105
+16½ -110
-16½ -110
+16½ -110
-16½ -110
+16½ -112
-16½ -108
+16½ -110
-16½ -110
+16½ -105
-16½ -105
+16½ -110
-16½ -110
+16½ -110
-16½ -110
+16½ -110
-16½ -110
+16½ -112
-16½ -108
Moneyline
62.9%
37.1%
+1000
-1500
+1115
-1715
Totals
62.9%
37.1%
154 -110
154 -110
154½ -119
154½ +104
155 -110
155 -110
155½ -114
155½ -106
155 -110
155 -110
155 -115
155 -105
156 -105
156 -105
155½ -110
155½ -110
155½ -110
155½ -110
155½ -114
155½ -106
155 -110
155 -110
 
 
NaN%
NaN%
Moneyline
NaN%
NaN%
Totals
NaN%
NaN%
78 -115
78 -105
78½ -108
78½ -112
79 -110
79 -110
79½ -110
79½ -110
78½ -115
78½ -105
78½ -115
78½ -105
78 -110
78 -110
79 -110
79 -110
79½ -110
79½ -110
78½ -115
78½ -105
 
 
San Antonio Stars
Washington Mystics
92.0%
8.0%
+7½ -110
-7½ -110
+7½ -110
-7½ -110
+8 -110
-8 -110
+7½ -103
-7½ -117
+7½ +100
-7½ -120
+7½ -105
-7½ -115
+8 -110
-8 -110
+7½ -103
-7½ -117
Moneyline
92.0%
8.0%
+400
-500
+400
-510
Totals
92.0%
8.0%
75½ -110
75½ -110
75½ -110
75½ -110
75½ -110
75½ -110
75½ -110
75½ -110
75½ -120
75½ +100
76 -110
76 -110
75½ -110
75½ -110
75½ -110
75½ -110
 
 
San Antonio Stars
Washington Mystics
2.2%
97.8%
+4 -106
-4 -114
+4 +100
-4 -120
+5 -115
-5 -115
Moneyline
2.2%
97.8%
Totals
2.2%
97.8%
 
 
39½ -105
39½ -115
39½ -110
39½ -110
39 -120
39 -110
 
 
Terms of Use