Shamil Abdurakhimov vs Chase Sherman   Saturday, November 25, 2017   5:30 AM EST

Shamil Abdurakhimov
Chase Sherman
0.0%
0.0%
Moneyline
0.0%
0.0%
-147
+127
-120
+110
-127
+113
-150
+130
-129
+109
-132
+113
-129
+109
-125
+105
-133
+105
-145
+115
-135
+105
Totals
0.0%
0.0%
 -205
 +165
1½ -318
1½ +268
1½ -305
1½ +250
1½ -325
1½ +250
1½ -310
1½ +250
1½ -300
1½ +245
1½ -310
1½ +250
1½ -315
1½ +235
 
 
Terms of Use