Hyun Gyu Lim vs Daichi Abe   Friday, September 22, 2017   8:05 PM EST

Hyun Gyu Lim
Daichi Abe
0.0%
0.0%
Moneyline
0.0%
0.0%
-127
+107
-115
+105
-124
+110
-126
+106
-120
+100
-130
+100
-120
+100
-130
+110
-125
+100
-115
-115
-125
-105
Totals
0.0%
0.0%
 +115
 -145
1½ +137
1½ -152
1½ +120
1½ -140
1½ +125
1½ -155
1½ +135
1½ -155
1½ +116
1½ -146
1½ +135
1½ -155
1½ +135
1½ -155
1½ +115
1½ -145
 
 
Terms of Use