Ashley Yoder vs Justine Kish   Friday, December 9, 2016   9:45 PM EST

Ashley Yoder
Justine Kish
0.0%
0.0%
Moneyline
0.0%
0.0%
+190
-225
+200
-220
+210
-241
+205
-240
+195
-235
+190
-240
+195
-235
+190
-240
+200
-260
+190
-225
Totals
0.0%
0.0%
 -215
 +175
2½ -207
2½ +179
2½ -208
2½ +175
2½ -215
2½ +175
2½ -210
2½ +175
2½ -215
2½ +180
2½ -210
2½ +175
2½ -220
2½ +175
 
 
Terms of Use