Utah Jazz vs Boston Celtics   Wednesday, November 11, 2009   8:30 PM EST

Utah Jazz
Boston Celtics
0.0%
0.0%
+10½ -110
-10½ -110
+11 -115
-11 +105
+11 -110
-11 -110
+10½ -110
-10½ -110
+11 -110
-11 -110
+10½ -110
-10½ -110
+11 -114
-11 -104
+11 -110
-11 -110
+10½ -110
-10½ -110
Moneyline
0.0%
0.0%
+552
-675
+525
-750
+600
-800
+525
-750
+550
-800
+600
-800
Totals
0.0%
0.0%
191½ -110
191½ -110
189½ -110
189½ +100
189½ -110
189½ -110
190 -110
190 -110
189½ -110
189½ -110
189 -115
189 -105
190 -109
190 -109
190 -110
190 -110
190 -110
190 -110
 
 
Utah Jazz
Boston Celtics
0.0%
0.0%
+6 -110
-6 -110
+6½ -108
-6½ -102
+6½ -115
-6½ -105
+6½ -110
-6½ -110
+6 -105
-6 -115
+6 -105
-6 -115
Moneyline
0.0%
0.0%
+318
-385
Totals
0.0%
0.0%
96 -110
96 -110
92½ -111
92½ +101
92½ -110
92½ -110
93 -110
93 -110
93 -110
93 -110
92½ -115
92½ -105
 
 
Utah Jazz
Boston Celtics
0.0%
0.0%
+3 -110
-3 -110
+3 +104
-3 -114
+3 -110
-3 -110
+3½ -110
-3½ -110
+3 -105
-3 -115
+3 +100
-3 -120
Moneyline
0.0%
0.0%
+180
-200
+165
-190
Totals
0.0%
0.0%
97 -110
97 -110
97 -120
97 +110
98 -110
98 -110
98 -110
98 -110
97½ -110
97½ -110
97½ -110
97½ -110
 
 
Utah Jazz
Boston Celtics
0.0%
0.0%
+3½ -115
-3½ -115
+3½ -102
-3½ -108
+3½ -115
-3½ -105
+3½ -115
-3½ -115
+3½ -120
-3½ -110
Moneyline
0.0%
0.0%
+200
-240
Totals
0.0%
0.0%
46½ -115
46½ -115
46 -121
46 +111
46½ -110
46½ -110
46½ -115
46½ -115
46 -125
46 -105
 
 
Terms of Use