Kosovo vs Albania   Tuesday, May 29, 2018   2:00 PM EST

Kosovo
Albania
0.0%
0.0%
+½ -112
-½ -108
+¾ +103
-¾ -124
+¾ -107
-¾ -113
+¾ +113
-¾ -133
+1 -140
-1 +110
+¾ +106
-¾ -126
+¾ +105
-¾ -133
+¾ +102
-¾ -135
+¾ -107
-¾ -113
+¾ +113
-¾ -133
Moneyline
Draw
0.0%
0.0%
+275
-106
+197
+507
-157
+272
+500
-160
+284
+443
-145
+266
+390
-179
+265
+450
-170
+260
+528
-162
+275
+450
-182
+250
+484
-163
+259
+443
-145
+266
+390
-179
+265
Totals
0.0%
0.0%
2 -112
2 -108
2¼ -111
2¼ -109
2¼ -110
2¼ -110
2½ +115
2½ -150
2 -142
2 +122
2¼ -120
2¼ -112
2¼ -111
2¼ -109
2¼ -110
2¼ -110
 
 
Terms of Use