Edmonton Eskimos vs Montreal Alouettes   Thursday, July 25, 2013   6:30 PM EST

Edmonton Eskimos
Montreal Alouettes
29.3%
70.7%
+5 -110
-5 -110
+4 -106
-4 -106
+4 -107
-4 -103
+4 -110
-4 -110
+4 -110
-4 -110
+4½ -115
-4½ -105
+4 -105
-4 -115
+4 -110
-4 -110
+4 -110
-4 -110
Moneyline
29.3%
70.7%
+180
-210
+163
-185
+165
-175
+160
-190
+165
-190
+170
-200
+162
-185
+165
-190
Totals
29.3%
70.7%
48½ -110
48½ -110
49 -106
49 -106
48½ -102
48½ -108
48½ -110
48½ -110
49 -110
49 -110
48½ -115
48½ -105
49 -110
49 -110
48½ -110
48½ -110
49 -110
49 -110
 
 
Edmonton Eskimos
Montreal Alouettes
37.7%
62.3%
+2½ -110
-2½ -110
+2 -106
-2 -106
+2 -115
-2 -105
+2 -110
-2 -110
+2 -105
-2 -115
+2 -110
-2 -110
+2 -105
-2 -115
Moneyline
37.7%
62.3%
+129
-145
+135
-155
-105
-115
Totals
37.7%
62.3%
24 -110
24 -110
24 -106
24 -106
24 -110
24 -110
24 -105
24 -115
24 -105
24 -115
24 -110
24 -110
24 -105
24 -115
24 -105
24 -115
 
 

Posters' Poll: Top Sportsbooks

Terms of Use