Calgary Stampeders vs Ottawa Redblacks   Friday, June 23, 2017   7:30 PM EST

Calgary Stampeders
Ottawa Redblacks
0.0%
100.0%
-2½ -110
+2½ -110
-6 +104
+6 -117
-5½ -105
+5½ -105
-6 -110
+6 -110
-6 -105
+6 -115
-6 -110
+6 -110
-6 -103
+6 -107
-5½ -110
+5½ -110
-5½ -110
+5½ -110
-6 -109
+6 -111
-6 -105
+6 -115
Moneyline
0.0%
100.0%
-225
+195
-224
+196
-210
+190
-250
+207
-225
+195
-240
+200
-230
+195
-230
+190
-240
+200
-235
+195
-225
+195
Totals
0.0%
100.0%
55 -110
55 -110
57 -114
57 -100
57½ -103
57½ -107
57 -115
57 -105
57 -115
57 -105
57 -110
57 -110
58 -103
58 -107
57½ -110
57½ -110
57½ -110
57½ -110
57 -115
57 -105
57 -115
57 -105
 
 
Calgary Stampeders
Ottawa Redblacks
93.7%
6.3%
-3 -115
+3 -105
-3 -116
+3 +101
-3 -110
+3 -110
-3 -115
+3 -105
-3 -118
+3 -102
-3 -115
+3 -105
-3 -115
+3 -105
-3 -115
+3 -105
-3 -115
+3 -105
-3 -118
+3 -102
Moneyline
93.7%
6.3%
-175
+152
-175
+155
-175
+155
Totals
93.7%
6.3%
27½ -115
27½ -105
27½ -121
27½ +106
28½ -110
28½ -110
28½ -120
28½ +100
28½ -115
28½ -105
28½ -120
28½ +100
28½ -110
28½ -110
28 -110
28 -110
28½ -120
28½ +100
28½ -115
28½ -105
 
 
Calgary Stampeders
Ottawa Redblacks
0.0%
0.0%
-3½ -110
+3½ -110
-3 -137
+3 +122
-5 +105
+5 -125
-3½ -110
+3½ -110
-3½ -110
+3½ -110
-3½ -110
+3½ -110
Moneyline
0.0%
0.0%
-205
+180
-215
+178
-215
+180
Totals
0.0%
0.0%
28½ -115
28½ -105
28 -133
28 +118
31 +107
31 -127
28½ -115
28½ -105
30 -115
30 -105
28½ -115
28½ -105
 
 
Calgary Stampeders
Ottawa Redblacks
0.0%
0.0%
-1 -110
+1 -110
-1 -115
+1 -115
-½ -120
+½ +100
Moneyline
0.0%
0.0%
-150
+130
Totals
0.0%
0.0%
 
 
10½ -120
10½ +100
10½ -125
10½ -105
10½ -120
10½ +100
 
 
Terms of Use