Calgary Stampeders vs Ottawa Redblacks   Friday, July 24, 2015   6:00 PM EST

Calgary Stampeders
Ottawa Redblacks
52.4%
47.6%
-5½ -110
+5½ -110
-4 -106
+4 -106
-4 -110
+4 -110
-4 -115
+4 -105
-4 -110
+4 -110
-5½ -110
+5½ -110
-4½ -102
+4½ -104
-4 -110
+4 -110
-4 -110
+4 -110
-4 -115
+4 -105
-4 -110
+4 -110
Moneyline
52.4%
47.6%
-240
+200
-181
+160
-190
+165
-192
+163
-190
+165
-185
+160
-190
+165
-190
+165
-192
+163
-190
+165
Totals
52.4%
47.6%
47½ -110
47½ -110
46½ -106
46½ -106
46½ -110
46½ -110
46 -110
46 -110
46 -110
46 -110
47½ -110
47½ -110
46½ -105
46½ -101
46½ -110
46½ -110
46½ -110
46½ -110
46 -110
46 -110
46 -110
46 -110
 
 
Calgary Stampeders
Ottawa Redblacks
0.0%
100.0%
-3 -110
+3 -110
-2 -106
+2 -106
-2½ -105
+2½ -115
-2½ -105
+2½ -115
-2½ -105
+2½ -115
-2½ -115
+2½ -105
-2½ -110
+2½ -110
-2½ -105
+2½ -115
-2½ -105
+2½ -115
-2½ -105
+2½ -115
Moneyline
0.0%
100.0%
-152
+135
-155
+135
-155
+135
Totals
0.0%
100.0%
23½ -110
23½ -110
23½ -106
23½ -106
23½ -105
23½ -115
23½ -105
23½ -115
23 -110
23 -110
23½ -110
23½ -110
23½ -105
23½ -115
23½ +100
23½ -120
23½ -105
23½ -115
23 -110
23 -110
 
 
Terms of Use