Calgary Stampeders vs Ottawa Redblacks   Friday, July 24, 2015   7:00 PM EST

Calgary Stampeders
Ottawa Redblacks
0.0%
0.0%
-5½ -110
+5½ -110
-4 -106
+4 -106
-4 -110
+4 -110
-4 -115
+4 -105
-4 -110
+4 -110
-4½ -102
+4½ -104
-4 -115
+4 -105
-5½ -110
+5½ -110
-4 -115
+4 -105
-4 -110
+4 -110
-4 -110
+4 -110
Moneyline
0.0%
0.0%
-240
+200
-181
+160
-190
+165
-192
+163
-190
+165
-185
+160
-192
+163
-192
+163
-190
+165
-190
+165
Totals
0.0%
0.0%
47½ -110
47½ -110
46½ -106
46½ -106
46½ -110
46½ -110
46 -110
46 -110
46 -110
46 -110
46½ -105
46½ -101
46 -110
46 -110
47½ -110
47½ -110
46 -110
46 -110
46½ -110
46½ -110
46 -110
46 -110
 
 
Calgary Stampeders
Ottawa Redblacks
0.0%
0.0%
-3 -110
+3 -110
-2 -106
+2 -106
-2½ -105
+2½ -115
-2½ -105
+2½ -115
-2½ -105
+2½ -115
-2½ -115
+2½ -105
-2 -110
+2 -110
-2½ -105
+2½ -115
-2½ -110
+2½ -110
-2½ -105
+2½ -115
Moneyline
0.0%
0.0%
-152
+135
-155
+135
-155
+135
Totals
0.0%
0.0%
23½ -110
23½ -110
23½ -106
23½ -106
23½ -105
23½ -115
23½ -105
23½ -115
23 -110
23 -110
23½ -110
23½ -110
23½ -105
23½ -115
23½ -105
23½ -115
23½ -105
23½ -115
23 -110
23 -110
 
 
Calgary Stampeders
Ottawa Redblacks
0.0%
0.0%
-2 -110
+2 -110
-2 +105
+2 -118
-½ -120
+½ +100
-1½ -105
+1½ -115
-1½ -105
+1½ -115
-2 +100
+2 -120
-1½ -105
+1½ -115
-1½ -105
+1½ -115
-1½ -105
+1½ -115
Moneyline
0.0%
0.0%
-129
+115
-135
+115
-135
+115
Totals
0.0%
0.0%
24 -110
24 -110
24 -106
24 -106
23 -130
23 +110
24 -110
24 -110
24 -110
24 -110
24 -110
24 -110
24 -110
24 -110
24 -110
24 -110
24 -110
24 -110
 
 
Calgary Stampeders
Ottawa Redblacks
0.0%
0.0%
-½ -106
+½ -106
-1 -105
+1 -115
-½ -115
+½ -115
Moneyline
0.0%
0.0%
-124
+110
-140
+120
-140
+110
Totals
0.0%
0.0%
 
 
10 +120
10 -135
10 +125
10 -145
10 +115
10 -145
 
 
Terms of Use