Sullivan Barrera vs Vyacheslav Shabranskyy   Friday, December 16, 2016   11:00 PM EST

Sullivan Barrera
Vyacheslav Shabranskyy
0.0%
0.0%
Moneyline
0.0%
0.0%
+250
-300
+215
-255
+230
-265
+235
-275
+220
-290
+240
-290
+213
-298
+230
-300
Totals
0.0%
0.0%
 
 
8½ -240
8½ +180
8½ -233
8½ +195
 
 
Terms of Use