Yuki Bhambri vs Stefan Kozlov   Monday, July 31, 2017   4:00 PM EST

Stefan Kozlov
Yuki Bhambri
+2 -106
-2 -110
+2 -102
-2 -114
+1½ -190
-1½ +161
+2 +100
-2 -116
+1½ -200
-1½ +155
+1½ -190
-1½ +165
+1½ -190
-1½ +161
+2 +100
-2 -116
Moneyline
+124
-144
+137
-155
+135
-155
+131
-156
+135
-155
+130
-155
+135
-155
+120
-154
+135
-155
+131
-156
+135
-155
Totals
 
 
2½ +125
2½ -165
 
 
Terms of Use