Tim Smyczek vs James Blake   Wednesday, July 24, 2013   6:20 PM EST

James Blake
(90) Tim Smyczek
-1½ +105
+1½ -121
-2 -108
+2 -108
-2 -106
+2 -110
-2 -106
+2 -110
Moneyline
-120
+104
-141
+125
-150
+130
-135
+105
-140
+120
-130
+100
-140
+120
Totals
23 -110
23 -106
22½ -109
22½ -107
22½ -112
22½ -104
22½ -112
22½ -104
 
 
Terms of Use