Sam Groth vs Radek Stepanek   Thursday, July 23, 2015   3:40 PM EST

Radek Stepanek
(60) Sam Groth
-1½ +109
+1½ -125
+1½ -115
-1½ -101
-1½ +185
+1½ -250
+1½ -115
-1½ -101
Moneyline
-112
-104
+100
-120
+109
-125
-120
+100
-105
-125
+101
-123
+109
-125
Totals
23½ -116
23½ +100
23½ -120
23½ +104
2½ +120
2½ -155
23½ -130
23½ -105
23½ -120
23½ +104
 
 
Terms of Use