Ruben Ramirez Hidalgo vs Ruben Ramirez Hidalgo   Tuesday, July 26, 2011   2:00 PM EST

Tommy Robredo
Ruben Ramirez Hidalgo
Ruben Ramirez Hidalgo
-3½ -115
+3½ -115
-3½ -115
+3½ -115
-3½ -115
+3½ -115
Moneyline
-240
+190
-215
+178
-235
+185
-260
+200
-230
+175
-240
+200
-260
+200
Totals
21½ -125
21½ -105
21½ -125
21½ -105
21½ -125
21½ -105
 
 
Terms of Use