Rafael Nadal vs Tim Smyczek   Wednesday, January 21, 2015   4:00 AM EST

Tim Smyczek
(5) Rafael Nadal
+9 +114
-9 -130
+9½ -117
-9½ +104
+2½ +300
-2½ -365
+9 +112
-9 -128
+2½ +275
-2½ -400
+2½ +300
-2½ -365
+9 +112
-9 -128
Moneyline
+1300
-2200
+1900
-4000
+1500
-3000
+1251
-2854
+1800
-2800
+1400
-3300
+1200
-4000
+1350
-2600
+1250
-2850
+1800
-2800
Totals
28 +104
28 -120
28 +106
28 -119
28 -108
28 -108
3½ +325
3½ -500
27½ -137
27½ -101
28 -108
28 -108
 
 
Terms of Use