Mikhail Youzhny vs Novak Djokovic   Wednesday, April 17, 2013   8:00 AM EST

(2) Novak Djokovic
(15) Mikhail Youzhny
-6 -126
+6 +110
-6 -124
+6 +110
-6 -116
+6 +100
-1½ -350
+1½ +290
-6 -116
+6 +100
Moneyline
-1350
+950
-1200
+865
-1500
+1050
-1250
+850
-1800
+800
-1310
+860
-1250
+850
Totals
18½ -103
18½ -113
18½ -104
18½ -108
18½ -112
18½ -104
18½ -112
18½ -104
 
 
Terms of Use