Ivo Karlovic vs Malek Jaziri   Wednesday, July 15, 2015   4:00 PM EST

Malek Jaziri
(23) Ivo Karlovic
+3 +104
-3 -120
+3 +108
-3 -121
+1½ +138
-1½ -159
+3 +112
-3 -128
+1½ +165
-1½ -220
+1½ +138
-1½ -159
+3 +112
-3 -128
Moneyline
+400
-500
+488
-587
+483
-665
+485
-635
+475
-600
+500
-750
+415
-625
+453
-667
+485
-635
+475
-600
Totals
23½ +100
23½ -116
23 -114
23 +101
23 -118
23 +102
2½ +220
2½ -300
23½ -104
23½ -133
23 -118
23 +102
 
 
Terms of Use