Illya Marchenko vs Illya Marchenko   Wednesday, February 24, 2016   7:30 PM EST

(96) Ryan Harrison
Illya Marchenko
(69) Illya Marchenko
-1½ +109
+1½ -125
+1½ -265
-1½ +220
-1½ +109
+1½ -125
+1½ -275
-1½ +200
+1½ -260
-1½ +220
+1½ -265
-1½ +220
-1½ +109
+1½ -125
Moneyline
+111
-127
+115
-127
+105
-125
-105
-115
+102
-118
-110
-110
+100
-120
-105
-115
+102
-118
Totals
23½ -108
23½ -108
23½ -102
23½ -110
23½ -108
23½ -108
2½ +140
2½ -180
23½ -108
23½ -108
 
 
Terms of Use