Evgeny Donskoy vs Rajeev Ram   Wednesday, March 23, 2016   10:00 AM EST

Rajeev Ram
Evgeny Donskoy
-1½ -112
+1½ -104
-1½ +180
+1½ -215
-1½ -112
+1½ -104
-1½ +165
+1½ -210
-1½ +180
+1½ -215
-1½ +180
+1½ -215
-1½ -112
+1½ -104
Moneyline
-133
+117
-133
+120
-132
+112
-140
+120
-140
+120
-145
+120
-145
+125
-140
+120
-140
+120
Totals
 
 
23½ -106
23½ -106
2½ +130
2½ -170
 
 
Terms of Use