Evgeny Donskoy vs Rajeev Ram   Tuesday, July 23, 2013   4:45 PM EST

Rajeev Ram
Evgeny Donskoy
+2 -122
-2 +106
+2 -112
-2 -104
+2 -112
-2 -104
Moneyline
+120
-140
+125
-145
+120
-140
+120
-155
+120
-140
Totals
22½ -112
22½ -104
22 -108
22 -108
22 -108
22 -108
 
 
Terms of Use