David Ferrer vs Tommy Robredo   Friday, August 15, 2014   2:55 PM EST

(17) Tommy Robredo
(10) David Ferrer
+2½ -110
-2½ -106
+2½ +100
-2½ -110
+1½ -150
-1½ +130
+2½ -101
-2½ -115
+1½ -165
-1½ +125
+1½ -165
-1½ +145
+1½ -150
-1½ +130
+2½ -101
-2½ -115
Moneyline
+145
-165
+174
-190
+178
-193
+161
-190
+180
-210
+155
-185
+190
-220
+150
-190
+155
-190
+161
-190
+180
-210
Totals
23 -108
23 -108
22½ -110
22½ +100
22½ -112
22½ -104
2½ +125
2½ -165
22½ -123
22½ -112
22½ -112
22½ -104
 
 
Terms of Use