Alexander Zverev vs Yoshihito Nishioka   Monday, August 3, 2015   5:45 PM EST

Yoshihito Nishioka
Yoshihito Nishioka
(83) Alexander Zverev
+2½ -112
-2½ -104
+3 -102
-3 -114
+3½ -111
-3½ -105
+3½ -111
-3½ -105
Moneyline
+140
-160
+189
-216
+185
-225
+200
-240
+175
-230
+181
-227
+200
-240
Totals
22½ -104
22½ -112
22 -116
22 -101
22 -104
22 -112
22½ -103
22½ -133
22 -104
22 -112
 
 
Terms of Use