nhl-hockey injuries: Arizona Coyotes

PLAYERPOSITIONDESCRIPTION
Shane DoanFDay-to-Day (lower body)
Steve DownieFDay-to-Day (upper body)
Joe VitaleFOut Indefinitely (upper body)